Děkujeme Pardubickému kraji za poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení na Podporu sociálního podnikání z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2022, a to ve výši 115.000 Kč na projekt „Rozvoj potravinové dílny – zakoupení profesionální elektrické pece.“