Nabídka seminářů
pro pěstouny Speramus s.r.o.

Téma: „Specifika – rozdíly v poskytování první pomoci u dětí a dospělých„

Datum konání:
9. dubna 2022 (= sobota) od 9:00 do 17:00, garance 8 hodin
Místo konání:
Místo konání: Doubravice nad Svitavou, Soukupovo náměstí 91 (Středisko PĚKNÁ MODRÁ), 679 11
Lektor:
Lektor: Bc. Nikola Sodomková, DiS.

Paní lektorka Bc. Martina Jínková pracuje v Charitě v Moravské Třebové na pozici vedoucí Charitní pečovatelské služby, Centra pěstounské péče Cesta a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Šance pro rodinu. Lektorka je i terapeutkou. Absolvovala systematický výcvik v rodinné terapii dle přístupu transformační systemické terapie Virginie Satirové.

Seminář je zaměřen na práci se zdroji, jak je můžeme využívat a hledat nejen u ostatních, ale také v nás samotných. Řekneme si, co to zdroje jsou a k čemu nám mohou sloužit. Dále se zaměříme na hledání potenciálu u našich dětí, jak ho objevovat a jak o něj pečovat.

Přihlásit na konkrétní webinář se můžete prostřednictvím formuláře výše.

Více informací

Jak se na seminář přihlásit?

  • Přihlásit na konkrétní webinář se můžete prostřednictvím formuláře výše.
  • Cena semináře je 3025 Kč/osoba
  • Délka semináře je 8 hodin.
  • Pěstouni, které doprovází Centrum pěstounské péče Cesta cenu webináře nehradí.
Zaškrtnutím políčka ODESLAT v přihlášce dáváte svůj výslovný souhlas s evidencí osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje). Osobní údaje budou použity pouze pro vnitřní potřebu Speramus s.r.o., t.j. k vedení a zpracování dokumentace v souladu s GDPR. Svůj souhlas můžu kdykoliv písemně odvolat.

Podmínky platby

(netýká se pěstounů doprovázených Centrem pěstounské péče Cesta Charity Moravská Třebová)

Prosím o uhrazení ceny semináře převodem na číslo účtu 107-5233500287/0100 nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře. Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno.
Po skončení webináře Vám bude zasláno Osvědčení o absolvování webináře a faktura o zaplacení ceny semináře. Tuto fakturu Vám proplatí vaše doprovázející organizace nebo OSPOD po předložení Osvědčení.

Storno podmínky

Při odhlášení 3 a více pracovních dní před konáním semináře, bude vráceno 50% ceny semináře.
Při odhlášení 1 den a méně před konáním semináře, propadá celá částka za seminář.

Tuto vyplněnou přihlášku pošlete mailem na adresu martina.jinkova@mtrebova.charita.cz nebo poštou na adresu Svitavská 44, 571 01 Moravská Třebová.