Náhradní plnění

Splňte si nákupem našich výrobků zákonnou povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Co je náhradní plnění?

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Při nesplnění lze:

  • odvést do státního rozpočtu ročně 2,5 násobek průměrné mzdy za každou zdravotně postiženou osobu, kterou firma dle povinnosti nezaměstnává
  • čerpat náhradní plnění odebráním výrobků nebo služeb od organizace, která zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, nebo od osoby se zdravotním postižením, která podniká jako OSVČ
  • kombinovat odvod státu a náhradní plnění

Průměrná hrubá mzda v ČR za Q1-Q3/2019 činila 33.429 Kč.

Náhradní plnění povinného podílu za jeden přepočtený úvazek OZP tedy činí v letošním roce 234.003 Kč, odvod do státního rozpočtu pak 83.573 Kč.

Příklad výpočtu náhradního plnění 2020  
Skutečný počet zaměstnanců 2000
Celková povinnost zaměstnanců OZP 80
Skutečný počet zaměstnanců OZP 40
Průměrná mzda v ČR za Q1-Q3/2019 33.429 Kč
Výše povinného odvodu do státního rozpočtu 3.342.900 Kč
Výše náhradního plnění 9.360.120 Kč

Úspora za povinný odvod státu může Vaší společnosti ušetřit nemalé finanční prostředky.