Náhradní plnění

Splňte si nákupem našich výrobků zákonnou povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Co je náhradní plnění?

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Při nesplnění lze:

  • odvést do státního rozpočtu ročně 2,5 násobek průměrné mzdy za každou zdravotně postiženou osobu, kterou firma dle povinnosti nezaměstnává
  • čerpat náhradní plnění odebráním výrobků nebo služeb od organizace, která zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, nebo od osoby se zdravotním postižením, která podniká jako OSVČ
  • kombinovat odvod státu a náhradní plnění

Průměrná hrubá mzda v ČR za Q1-Q3/2019 činila 33.429 Kč.

Náhradní plnění povinného podílu za jeden přepočtený úvazek OZP tedy činí v letošním roce 234.003 Kč, odvod do státního rozpočtu pak 83.573 Kč.

Příklad výpočtu náhradního plnění 2020
Skutečný počet zaměstnanců2000
Celková povinnost zaměstnanců OZP80
Skutečný počet zaměstnanců OZP40
Průměrná mzda v ČR za Q1-Q3/201933.429 Kč
Výše povinného odvodu do státního rozpočtu3.342.900 Kč
Výše náhradního plnění9.360.120 Kč

Úspora za povinný odvod státu může Vaší společnosti ušetřit nemalé finanční prostředky.
www.ferovenahradniplneni.cz