Kdo vlastně jsme?
A proč si třebovské pralinky zamilujete?

Trochu historie

Nejdříve jsme se však museli naučit s čokoládou pracovat
a nastudovat si přesné technologické postupy, především čokoládu
správně temperovat, což nás dovedlo k závěru, že výroba pralinek
je opravdu alchymie!

Bylo nutné vytvořit i příznivé podmínky k tuhnutí a uchování, protože
u ručně vyrobených pralinek nezáleží pouze na chuti, ale také
na vzhledu. Takže, abychom vyrobili dokonalou pralinku, kde je
každý kus originálem, musíme nejen správně vytemperovat čoko-
ládu, ale také dovedně zacházet s formami a o hotové bonbónky
dále pečovat.

Z belgické čokolády, různých variací chutí a tvarů, které jsme začali
nabízet v charitním Andělském obchodě, kde se prodávají výrobky
z vlastních terapeutických dílen a zároveň slouží jako tréninkové
pracoviště klientům, kteří se zde učí obchodním dovednostem,
přípravě kávy a nápojů. V obchůdku tudíž zakoupíte nejen vynikající
pralinky a čokolády, ale i sušenky, sirupy, svíčky, keramiku, textilní
výrobky.

Postupem času jsme se to naučili vyrábět opravdu kvalitní
lahodné pralinky a další dobroty.

Představujeme sociální podnik Speramus s.r.o.

Sociální podnik Speramus s. r. o. je dceřinou společností Charity Mora vská Třebová. Podnik vytváří chráněná pracovní místa pro občany
z Moravskotřebovského a Jevíčského regionu a podporuje tyto osoby v získávání či udržování pracovních návyků a dovedností.
Naším cílem je samozřejmě také dosažení ekonomické prosperity a stability. Aktivně pracujeme na získávání perspektivních
obchodních partnerů a nabízíme jim jak kvalitní ručně vyrobené produkty špičkové kvality, tak možnost řešení legislativních povinností
(náhradní plnění). Náš sociální podnik pomáhá lidem se zdravotním omezením či znevýhodněním získat pocit užitečnosti a vlastní
seberealizace a snaží se jejich životu dát nový rozměr. Našim zaměstnancům buď přímo vytvoříme pracovní místo, nebo jim můžeme
pomoci zprostředkovaně nabídkou zdravotních, sociálních a navazujících služeb občanského sektoru.

Společnost je koncipována jako sociální podnik a hlásí se k platným principům sociální ekonomiky v České republice.
Věnuje se sociálnímu podnikání, jehož základním principem je vyvážení prospěchu ekonomického, sociálního a environmentálního.

„Společnost“) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 21. 6. 2013. Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech
a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Na výrobky námi zhotovené je možné uplatnit náhradní plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením dle zákona
o zaměstnanosti. Náhradní plnění je jeden ze způsobů, jak dodržet zákonem určené zaměstnávání osob se zdravotním postižením
(viz zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb. v platném znění). Odběrem našich výrobků můžete na tzv. náhradní plnění dosáhnout.